A
M
#team
Khát khao nới rộng giới hạn của sáng tạo, GAM studio luôn coi mỗi dự án như một lời thách thức và sẵn sàng chứng minh rằng những ý tưởng đáng kinh ngạc và thậm chí có phần kỳ quặc hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
#Lịch sự
Khát khao nới rộng giới hạn của sáng tạo, GAM studio luôn coi mỗi dự án như một lời thách thức và sẵn sàng chứng minh rằng những ý tưởng đáng kinh ngạc và thậm chí có phần kỳ quặc hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
#Minh bạch
Khát khao nới rộng giới hạn của sáng tạo, GAM studio luôn coi mỗi dự án như một lời thách thức và sẵn sàng chứng minh rằng những ý tưởng đáng kinh ngạc và thậm chí có phần kỳ quặc hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
#Say mê
Khát khao nới rộng giới hạn của sáng tạo, GAM studio luôn coi mỗi dự án như một lời thách thức và sẵn sàng chứng minh rằng những ý tưởng đáng kinh ngạc và thậm chí có phần kỳ quặc hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
Sy
Son
Linh
An
Duong
Hieu
Dzung
#joinUs
phá bỏ
định kiến
khám phá
cơ hội
sáng tạo
những-điều
không-tưởng
thế hệ
design
mới
chia sẻ
đam mê
khuyến khích
sự-điên-rồ
bia &
trà xanh
mỗi ngày