A
M

#result: education

Bộ nhận diện SWISS IM&H khác biệt với những bộ nhận diện về giáo dục khác bằng cách đưa vào yếu tố văn hoá đặc trưng từ vùng đất Thuỵ Sỹ, kết hợp với những đặc thù về nghành học quản trị du lịch và khách sạn.
Phương án xây dựng cho CLB Học Toán cùng Jenny được xây dựng trên 2 yếu tưởng chủ đạo: “Sự nền tảng” - lối tư duy hệ thống từ những yếu tố cơ bản nhất để phát triển lên và “Hoạt động chơi, tương tác” - một phương pháp học toán không chỉ dừng lại ở sách vở và bài tập. (Coming soon)
Khi tiếp cận thep một hướng hoàn toàn khác, coi UP là một sân chơi, nơi hội tụ những kiến thức mới, cũng là nơi những thiếu niên yêu thích tiếng Anh gặp gỡ và trao đổi, chúng tôi đã có ý tưởng xây dựng Logo và ý tưởng nhận diện cho trung tâm tiếng anh UP.