A
M
No.12/UPE170503
UP-Sustainable English
Sự giao thoa giữa các chiều ý tưởng tạo nên một hệ thống giáo dục sáng tạo, bình đẳng và cởi mở hơn về tư duy. Mỗi cá nhân luôn có một màu sắc riêng, nhiệm vụ của giáo dục là kết hợp được các màu sắc đó với nhau, phát hiện ra những mảng giao thoa mang sức nặng và chiều sâu cho tâm hồn. (Coming Soon)
  • Creative Director: Mr. X
  • Art Director: Hieu Tran
  • Designer: Sy Ly, Blue An, Ngoc Dzung
  • Account executive: Duong Nguyen
  • Year: 2017
  • Scope: Branding
  • Category: Education
big-img
public on 29/08/2017
SAVY Logo & Branding
#technology #branding #2017
SAVY Logo & Branding
No.01/MSK020717